Zaloguj się       Rejestracja  
 
  Warszawa
2020.08.05 - 06:53 pm
Nowy Jork
2020.08.05 - 12:53 pm
San Francisco
2020.08.05 - 09:53 am
 
 
Sprzedaży mBank
1 USD = 3.2331 zł
 


 
 
ODPRAWA CELNA


Informacje dotyczące odprawy celnej.

Przesyłki z USA podlegają w Polsce odprawie celnej. Poniższe informacje mają na celu pomoc w oszacowaniu dodatkowych kosztów i wyjaśnienie formalności związanych z odprawą celna. Informacje te mają charakter orientacyjny i nie stanowią interpretacji Polskiego prawa czy przepisów celnych.


Stawka cła

Na przesyłki z USA może być nałożone cło i VAT lub sam VAT. Na część towarów cło wynosi zero procent. Na pozostałe od kilku do kilkunastu procent. Stawka cła zależy od rodzaju towaru i kraju pochodzenia. Poniżej podane są przykładowe stawki cła:

Rodzaj towaru
Kod TARIC
Kraj pochodzenia
Stawka
Notebook 8471300000 USA, Chiny, Japonia 0%
Projektor komputerowy 8528691000 USA, Chiny, Japonia 0%
Aparat cyfrowy "lustrzanka" 9006590000 USA, Japonia 4.2%
Obiektyw do aparatu 9006910090 USA, Japonia 3.70%
Rower 8712001090 USA 15%

Aby ustalić stawkę dla danego towaru należy znaleźć kod towaru a następnie sprawdzić stawkę dla danego kodu oraz kraju pochodzenia. Kod towaru i stawkę można sprawdzić korzystając z odnośników poniżej:

Pełen wykaz kodów towarów TARIC
Wyszukiwarka kodu towaru według opisu np. %rower%
Stawka celna dla danego kodu i kraju pochodzenia np. 8471300000 (notebook)


Kwota zwolniona z cła i VAT

Przesyłki o wartości do 45 Euro (ok 60 USD), mogą zostać w Polsce zwolnione z cła i VAT. Dotyczy to przesyłek zawierających towary w małych ilościach o charakterze niehandlowym. Za przywóz o charakterze niehandlowym uważa się przesyłki, które maja charakter okazjonalny np. raz w miesiącu i zawierają towary wyłącznie na własny użytek odbiorcy lub jego rodziny. Decyzja należy do urzędu celnego. W praktyce wiele drobnych przesyłek jest zwalnianych z opłat celnych.


Kwota zwolniona z cła, tylko VAT

Przesyłki o wartości powyżej 45 Euro ale nie więcej niż 150 Euro (ok 200 USD) mogą zostać w Polsce zwolnione z cła. Jest natomiast doliczany podatek VAT.


Sposób kalkulacji cła i VAT

Cło jest liczone od całości kosztów zakupu towaru to jest ceny zakupu wraz z kosztami wysyłki. VAT jest liczony od wartości towaru powiększonej o cło.
Koszt zakupu   $900
Koszt wysyłki  $100
Wartość celna  $1000
Cło 5%      $50
Wartość z cłem $1050
VAT 22%     $231
Razem      $1281
Koszt transportu ma wpływ na wysokość cła i VAT. Dlatego dla wielu, zwlaszcza ciezkich towarów jedynym opłacalnym sposobem wysyłki jest transport morski.


Procedura odprawy celnej

Przesyłki USPS Express i USPS Priority podlegają odprawie celnej przez Pocztę Polską. Odprawa celna jest bezpłatna. Naliczony VAT lub cło i VAT są płatne na poczcie lub kurierowi przy odbiorze przesyłki. Część przesyłek jest odprawiana automatycznie na podstawie dokumentów dołączonych przez nas (nadawcę) do przesyłki. W pozostałych przypadkach poczta wysyła do klienta powiadomienie wraz z listą wymaganych dokumentów np. zgłoszenie celne, rachunek zakupu i/lub potwierdzenie płatności. Dokumenty te należy odesłać na pocztę w celu dokonania odprawy.

Przesyłki lotnicze 14-21 dni i morskie są odprawiane przez współpracującą z nami agencję celną. Koszt odprawy celnej (opłata agencji) wynosi 122 zł. W ramach tej kwoty może być odprawionych kilka przesyłek wysłanych razem w jednej partii. Opłata za odprawę, naliczone cło i VAT są płatne kurierowi przy dostawie. Odprawa celna odbywa się na postawie upoważnienia i zgłoszenia celnego które należy wysłać do agencji celnej oraz rachunku zakupu dołączonego do przesyłki.

Przy zakupach na firmę koszt odprawy celnej jest zależny od ilości pozycji na rachunku i wynosi od 200 zł + VAT. Wymagane są następujące dokumenty:
1. Zaświadczenie REGON (kopia)
2. Zaświadczenie NIP (kopia)
3. Zaświadczenie o wpisie do ewidencji lub wyciąg KRS (kopie)
4. Pełnomocnictwo do odprawy


Wartość deklarowana, dokumenty

Wartość deklarowana jest to wartość podawana przez nadawcę w opisie zawartości przesyłki. Jest to wartość według dokumentów zakupu lub w przypadku braku dokumentów, wartość szacowana na podstawie cen podobnych towarów w sklepach internetowych czy na eBay.com

Drobne przesyłki o charakterze niehandlowym np. kilka sztuk ubrań, 1-2 pary butów itp. są najczęściej zwalniane z cła i VAT. Przesyłki takie nie wymagają dokumentów zakupu.

Wszystkie pozostałe przesyłki które przekraczają wartością limit cła powinny być wysłane z deklarowaną wartością według dokumentów zakupu. Przesyłki o zaniżonej wartości i wysyłane bez rachunków podlegają szczegółowej kontroli celnej i wymagają przedstawienia dodatkowych dokumentów w celu dokonania odprawy.


Obowiązek odprawy

Obowiązek odprawy celnej należy do odbiorcy przesyłki w Polsce. Nasza firma służy pomocą i dostarcza wzory dokumentów ale nie pośredniczy w odprawie celnej.
  reklama